Chraňte své podnikání. Vypracujeme pro vás komplexní pojistný program na míru.

Pojištění podnikatelů a průmyslu

 • Pojištění hospodářských rizik
 • Univerzální produkt
 • Velmi široká pojistná ochrana
 • Individuální pojistná smlouva

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Uzavřete u nás pojištění finanční způsobilosti dopravce a prokažte tím svou způsobilost.
Každý, kdo na základě koncese provozuje vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu motorovými vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, autobusy, tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, s výjimkou speciálních vozidel, je povinen prokázat finanční způsobilost.

 • Finanční způsobilost je schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy
 • Při neprokázání finanční způsobilosti příslušnému dopravnímu úřadu hrozí odebrání koncese, licence

Pojištění úpadku cestovní kanceláře

Povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře . Pojistíme na míru velké i malé cestovní kanceláře

 • Poskytujeme záruku silného partnera a jistotu pro klienty cestovní kanceláře
 • Naše pojištění využívá více než 200 cestovních kanceláří

Pojištění MaxiON

MaxiON je jedinečné pojištění finanční ztráty, která pojištěnému vznikne v důsledku vyčerpání limitu plnění na škody na věci z povinného ručení.

Vysoké škody reálně hrozí při hromadných dopravních nehodách, nehodách v tunelech, na mostech nebo železničních přejezdech. Rozdíl mezi sjednaným limitem plnění povinného ručení a skutečnou výší škody hradí viník nehody, resp. majitel firmy.

Produkt MaxiON nabízí limit pojistného plnění 900 milionů Kč, který společně s limitem pojistného plnění v povinném ručení nejméně ve výši 100 milionů Kč představuje pojistnou ochranu až 1 miliardu Kč pro škodu na věci způsobenou provozem vozidla.

Produkt dokáže podnikatele ochránit před značnými finančními ztrátami, které můžou vzniknout z provozu vozidla, a maximalizovat tak ochranu jejich nákladů za zlomek ceny povinného ručení.

Kontaktní formulář

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva

  Kde nás najdete